Điều khoản sử dụng

Nếu bên A nhận được và được sử dụng “Dịch Vụ”, tức đồng nghĩa với việc bên A đã đọc qua và đồng ý nội dung của điều khoản, và sẽ tuân thủ theo điều khoản đã ghi. Để đảm bảo quyền lợi cho cả bên A và bên B, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản quy định trước khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ của bên B cung cấp. Khi bên A đã đăng ký trở thành hội viên của bên B, tức đồng nghĩa bên A đã đồng ý và tuân thủ các quy định điều khoản dưới đây.
Điều 1 Thỏa Thuận Sử Dụng
Bên B cung cấp cho bên A dịch vụ game online và các dịch vụ liên quan (gọi tắt là Dịch Vụ) quyền lợi và nghĩa vụ hai bên A và B sẽ thực hiện theo điều khoản quy định của Dịch Vụ.
Nếu bên A không đồng ý với nội dung của điều khoản, vui lòng không nhấn nút「Tôi Đồng Ý」.bên A hiểu rằng nếu khi nhấn nút「Tôi Đồng Ý」, sẽ đồng nghĩa với việc đã đọc và hiểu rõ tất cả nội dung của điều khoản từ ba ngày trở lên, đồng thời hoàn toàn tuân thủ theo điều khoản và quy định quản lý của trò chơi. Cuối cùng, xin nhắc lại với bên A: nếu bên A là người có hạn chế về năng lực, bên A cần phải có người đại diện về pháp lý(như: cha, mẹ, người giám hộ) đồng ý đăng ký thì mới có thể trở thành thành viên; nếu bên A là người bị mất năng lực thì cần phải có người đại diện pháp lý tiến hành đăng ký. Bên A đồng ý với điều khoản hoặc có bất kỳ ý kiến đều phải phù hợp với pháp luật hoặc thông qua sự cho phép của người đại diện về pháp luật.
Bên A và người đại diện pháp luật cần tìm hiểu kiểm tra về tính bảo mật của game và các trang thông tin để đảm bảo tính bảo mật về thông tin cá nhân, rồi hãy tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân; Người đại đện pháp luật bên A cũng cần phải theo dõi giám sát thanh thiếu niên không được cung cấp các thông tin của bản thân và người nhà (gồm: họ tên, địa chỉ, điện thoại, mail, hình ảnh, thẻ tài khoản ngân hàng) cho bất kỳ người nào, và không nên đồng ý kết bạn với những người khác trên mạng hoặc tặng quà hay hẹn gặp mặt. Nếu phía A cung cấp các thông tin cá nhân cho người người lạ dẫn đến trường hợp xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến bản thân, phía B sẽ không chịu trách nhiệm.
Bên A hoặc người đại diện pháp luật cần lựa chọn các trang thích hợp với trẻ con và thanh thiếu niên trong gia đình. Khi trẻ con lên mạng cần phải có người đại diện pháp luật bên cạnh đồng ý và hướng dẫn.
Điều 2 Nội Dung Điều Khoản
Dưới đây là một bộ phận của điều khoản, và có hiệu lực như điều khoản quy định:
1. Bên B có trách nhiệm với quảng cáo và nội dung quảng cáo.
2. Bảng giá thu phí và quy định quản lý trò chơi.
Nếu trước đó các điều khoản có mâu thuẫn với nhau thì dựa vào điều khoản này làm chuẩn.
Điều 3 Định Nghĩa Danh Từ
Điều Khoản này định nghĩa các danh từ như sau:
1. Game trực tuyến: bên A sử dụng internet kết nối đến Server do bên B cung cấp, và thông qua phần mềm có thể tương tác với nhiều người khác cùng tiến hành trò chơi.
2. Trang chủ Game: là trang mạng do bên B lập ra để phục vụ cho Game.
3. Quy định quản lý Game: Do bên B quy định, dùng để quản lý vận hành game, hội viên tham gia cần thực hiện theo quy định.
4. Lịch trình Game: là khi bên A tham gia game, bên B sẽ nhận được lịch trình hoạt động thông qua hệ thống quản lý.
5. Nạp thẻ: là bên A thanh toán tiền cho bên B
6. Hack: là sử dụng thao tác gian lận hoặc phần mềm không phải do phía B cung cấp làm ảnh hưởng thay đổi đến quá trình vận hành bình thường của game.
7. Chi phí cần thiết: là chi phí vốn mà bên B đã đầu tư cho hợp đồng này hoặc chi phí đã thanh toán cho các phía đối tác.
8. Vĩnh Viễn: không sử dụng vĩnh viễn.
Điều 4 Phạm Vi Dịch Vụ
Theo điều khoản này quy định, Dịch vụ là do bên B cung cấp hệ thống Server, để bên A thông qua internet đăng nhập vào game. Nhưng không bao gồm việc bên A có thể sử dụng internet của dịch Vụ bên B, và các thiết bị của bên B
Điều 5 Thông Tin Đăng Ký
I) Cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký
1. Bên A cần cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản;
2. Bên B sử dụng thông tin mà bên A cung cấp để phân biệt với những tài khoản khác;
3. Khi bên A cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc đã thay đổi và chưa Cập nhật lại sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ do bên B cung cấp sau này, và phía B sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
2) Thay đổi thông tin đăng ký
Sau khi bên A đăng ký tài khoản thì sẽ không thay đổi thông tin được nữa, nếu bên A có lý do hợp lý để thay đổi thông tin thì có thể thông quan trang chủ của dịch vụ tìm đến hỗ trợ hội viên hoặc bằng một phương thức khác do bên B hướng dẫn để thay đổi thông tin đăng ký.
3) Đồng ý cung cấp thông tin
Bên A đồng ý cung cấp thông tin cho bên B và bên B sẽ có quyền kết nối thông tin bên A với phía dịch vụ thứ ba ở mức độ bảo mật và hợp lý. Nhưng bên B sẽ không tiết lộ Họ tên, địa chỉ, mail, tài khoản, mật khẩu và trừ phi:
1. Bên A đồng ý ;
2. Pháp luật hoặc chính phủ yêu cầu thông tin của bên A;
3. Hệ thống tư pháp và chính phủ yêu cầu bên B cung cấp thông tin của bên A;
4. Trong trường hợp khẩn cấp nhằm bảo vệ tài khoản khác hoặc ảnh hưởng đến xã hội đại chúng cần cung cấp thông tin bên A.
Bên B sẽ sử dụng phương pháp công nghệ an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân không để bị lấy cắp thông tin. Đối với dịch vụ không phải do bên B cung cấp và đồng thời hệ thống không được bảo trì cập nhật công nghệ và tính bảo mật hợp lý, và ảnh hưởng đếnbị lỗi, bất thường, lỗi game, mất thông tin tài khoản hoặc bị tiết lộ thông tin cá nhân, bên B sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nếu dịch vụ do bên B cung cấp mà không được bảo trì cập nhật công nghệ và tính bảo mật hoặc bên B không thể giải quyết vấn đề lỗi xảy ra ảnh hưởng đến hệ thống bất thường, khiến cho bên A bị thiệt hại, bên B sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu bên B chứng minh được lỗi không phải bên mình gây ra thì trách nhiệm bồi thường cũng sẽ được giảm theo.
Điều 6 Tài Khoản và Mật Khẩu
1. “Tài khoản và Mật Khẩu” là tài khoản và mật khẩu sau khi bên A sau đăng ký thành công.
2. Bên A cần biết rõ: Tài Khoản sau khi đăng ký sẽ không được thay đổi, về mật khẩu có thể thông qua dịch vụ do bên B cung cấp mà thay đổi được. Bên A phải chịu trách hiệm hoàn toàn về việc bảo quản tài khoản và mật khẩu cũng như các hành vi của tài khoản đó.
3. Bên A đảm bảo không chia sẻ Tài Khoản và Mật Khẩu cho người khác sử dụng. Nếu do bên A cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng và gây ra hậu quả ảnh hưởng đến tài khoản thì bên B sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
4. Sau khi kết thúc hiệp ước 30 ngày, bên B sẽ lưu trữ thông tin dữ liệu của bên A. Hiệp ước không phải do bên A mà kết thúc, bên A vẫn có quyền sử dụng tài khoản và thông tin dữ liệu của tài khoản đó trong thời gian quy định.
5. Giới hạn thời gian, bên A nếu không tuân thủ quy định sử dụng, nên B có quyền xóa thông tin tài khoản của bên A, đối với người có quy định riêng của pháp luật sẽ được xem xét không thuộc diện giới hạn này.
6. Bất cứ bên nào nếu phát hiện tài khoản bên A bị người khác sử dụng không hợp pháp, hoặc có biểu hiện lạ thường cần phải thông báo ngay đến người có liên quan. Bên B nhận được thông báo từ bên A, và có lý do hợp lý xác minh tài khoản, bên B sẽ tạm dừng tài khoản đó.
7. Nếu trong trường hợp hệ thống bất thường, mà tài khoản bên A phát sinh ra các vấn đề về bị mất vật phẩm, hoặc vật phẩm bị ảnh hưởng, bên B sẽ nhận phản hồi từ bên A miêu tả tình trạng tài khoản và sẽ xem xét xác nhận vấn đề và tiến hành bồi thường, nhưng nếu lỗi là do bên A gây nên thì sẽ không được xem xét bồi thường.
Điều 7 Thông Tin Dữ Liệu Bị Thay Đổi Và Cách Xử Lý
1. Bên A nếu phát hiện tài khoản và mật khẩu bị người khác sử dụng không phép, và thông tin dữ liệu game bị thay đổi, cần ngay lập tức thông báo đến bên B để kiểm tra, bên B thông qua kiểm tra địa chỉ IP đăng nhập có phải là một IP lạ đã đăng nhập tài khoản, bên B sẽ tạm dừng quyền lợi sử dụng dịch vụ game đối với tài khoản đó.
2. Bên B sẽ tạm thời dừng quyền sử dụng dịch vụ game của tài khoản, tiến hành kiểm tra thông tin dữ liệu của bên A như IP có cùng với người thứ ba đã lấy các thông tin đăng nhập, mật khẩu và dữ liệu lưu trữ hay không; nếu tương đồng về IP, tức người thứ ba đó chính là người nghi ngờ đã sử dụng thông tin bên A mà chưa xin phép. Nếu người thứ ba này không cung cấp giải thích về hành vi bản thân cho bên B trong vòng 7 ngày, bên B sẽ dựa vào tình trạng tài khoản xem xét khôi phục dữ liệu cho bên A, nếu không thể khôi phục dữ liệu sẽ tiến hành trao đổi đôi bên và bồi thường hợp, sau đó sẽ mở lạI tài khoản; Vì do bên B có cung cấp hệ thống bảo mật (khóa cấp 2, cố định số điện thoại) nếu bên A không sử dụng, bên B sẽ trực tiếp khôi phục dữ liệu nếu thông tin dữ bị đánh cắp.
3. Nếu bên sở hữu thông tin dữ liệu không đồng ý với các xử lý của bên B, bên B sẽ dựa vào trình tự và hướng xử lý của phía tư pháp để xử lý.
4. Khi bên B hạn chế quyền sử dụng của bên A, trong thời gian hạn chế, bên B không được quyền thu phí bên A.
5. Bên A khai báo thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến bên B hoặc những người khác liên quan, bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Điều 8 Quyền Lợi Khách Hàng (Bên A)
1. Bên A sử dụng dịch vụ theo điều khoản này và các điều khoản Cập nhật sau này nếu có.
2. Bên A có quyền đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị đối với dịch vụ trong quá trình sử dụng, bên B sẽ trả lời kết quả đến bên A, và sẽ hỗ trợ trang chủ và mục kiến nghị 24 giờ mỗi ngày.
3. Nếu bên A không đồng ý với điều khoản hiện tại hoặc điều khoản sau này, bên A có thể dừng sử dụng dịch vụ. Nếu bên A dừng sử dụng dịch vụ tức bên B sẽ không còn trách nhiệm với bên A.
4. Bên A sau khi bắt đầu game trong vòng 7 ngày, có thể gửi mail hoặc thư thông báo đến bên B về về việc ngừng sử dụng sẽ không cần nêu rõ lý do và không cần chịu bất kỳ trách nhiệm.
5. Bên B cần bảo mật thông tin của bên A (bao gồm thông tin nạp thẻ, đăng nhập/IP đăng xuất, đăng nhập/ thời gian đăng xuất) và cung cấp cho bên A có thể kiểm tra, thời gian bảo lưu thông tin 40 ngày. Bên A thông qua thông tin hoặc trang chủ để yêu cầu bên B cung cấp thông tin tài khoản game, yêu cầu bên A cần phải có CMND hoặc thông tin phù hợp để tiến hành kiểm tra, và kiểm tra không cần trả phí. Bên B sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra của bên A, sẽ tiến hành cung cấp thông tin lịch trình cho bên A thông qua sẽ tiến hành cung cấp thông tin lịch trình cho bên A thông qua mail hoặc thiết bị lưu trữ.
Điều 9 Nghĩa Vụ Khách Hàng (Bên A)
1. Bên A đồng ý với bên B có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản mới vào các điều khoản sau này và đồng ý sử dụng dịch vụ, bên A không được sử dụng các phương pháp không hợp pháp hoặc không công bằng để sử dụng dịch vụ do phía B cung cấp và hoạt động từ phía B.
2. Bên A không được gây ảnh hưởng đến vận hành dịch vụ của bên B, bao gồm:
(1) Tấn công, làm quá tải Server hoặc trang chủ của bên B;
(2) Phá hoại, chỉnh sửa tính năng gói cài đặt của bên B cung cấp;
(3) Tấn công, làm quá tải Server game hoặc dịch vụ game của bên B cung cấp;
(4) Chế tạo, sử dụng, cung cấp bất kỳ phương pháp nào có thể gây trở ngại đến quá trình vận hành bình thường và tính công bằng của game(Hack);
(5) Lợi dụng lỗ hỏng của hệ thống (Bug) phá hoại quá trình vận hành bình thường của game hoặc phát tán lỗ hỏng(Bug);
(6) Cản trở người khác sử dụng dịch vụ.
(7) Thu thập thông tin người khác bất hợp pháp.
(8) Các hành vi trái pháp luật.
3. Bên A cần phải bào quản tốt tài khoản và mật khẩu của mình, vì sự sơ xuất của bên A mà gây ra hậu quả về thông tin tài khoản bị tiết lộ, bên A phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.
4. Bên A sử dụng dịch vụ với tư cách cá nhân, bên A không được quyền lợi dụng dịch vụ để phục vụ cho mục đích hoạt động thương mại mua bán.
5. Bên A cần chịu trách nhiệm với tất cả hành vi và hoạt động của tài khoản. Bên A phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuần phong mỹ tục khi sử dụng internet.
6. Tài khoản và tên nhân vật của Bên A khi sử dụng dịch vụ của bên B không được sử dụng các từ cấm có ghi rõ ở điều khoản này tại Điều 22 số 3 khoản 5.
Điều 10 Bảo Mật
1. Nếu người đại diện pháp luật (cha mẹ, người giám hộ) muốn trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ, cần phải đồng ý về việc đăng k; nếu bên A là người bị giới hạn về năng lực, thì xin phía đại diện pháp luật của bên A đại diện đăng ký.Khi đồng ý sử dụng dịch vụ, phía đại diện pháp luật cho bên A cần hiểu và biết rõ dịch vụ đã phù hợp với bên A hay không. Bên B đảm bảo thông tin người dùng không cung cấp cho phía thứ ba, nhưng không bao gồm trường hợp dưới đây:
(1) Đã có ủy quyền của khách hàng;
(2) Theo yêu cầu của pháp luật;
(3) Theo yêu cầu của chính phủ khi cần thiết;
(4) Để đảm bảo lợi ích xã hội;
2. Bên B có thể cùng với phía thứ ba hợp tác về dịch vụ, với trường hợp này nếu phía thứ ba đồng ý cùng với bên B thực hiện bảo mật thông tin của khách hàng, tức bên B có quyền cung cấp thông tin của khách hàng cho bên phía thứ ba.(Chú ý: Hiện tại vẫn chưa tồn tại phía thứ ba, nếu tương lai có phía thứ ba phù hợp điều kiện của bên B, bên B sẽ cung cấp thông tin về phía thứ ba cho bên khách hàng hiểu rõ)
3. Về vấn đề bảo mật thông tin tài khoản, bên B có quyền sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng phục vụ cho việc phân tích dữ liệu nhằm phát triển về dịch vụ của bên B. Nỗ lực bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn kỹ thuật hiện tại là đảm bảo thông tin khách hàng không bị hư hại.
Điều 11 Miễn Truy Cứu
1. Bên B không đảm bảo các vấn đề sau:
(1) Dịch vụ phù hợp với yêu cầu bên A.
(2) Dịch vụ không bị lỗi hoặc xảy ra vấn đề.
(3) Người thứ ba phi pháp can thiệp vào quyền lợi của bênA, nhưng khi bên B nhận được thông tin từ bên A thông báo, bên B sẽ tiến hành hỗ trợ và kiểm tra xử lý.
2. Bên A phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng internet của mình và hậu quả gây ra nếu có, Ngoài những tình trạng đã nêu tại điều khoản này trong Điều 23, bên B sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm.
Điều 12 Thay Đổi Dịch Vụ, Tạm Dừng Hoặc Kết Thúc
1. Bên B cần thông báo trước về công tác bảo trì tạm, nếu ngừng dịch vụ, cần phải thông báo trước 3 ngày tại trang chủ, trang đăng nhập người dùng, và thông báo trong game về việc tạm dừng hoạt động.
2. Bên B có quyền có quyền thông qua thư báo hoặc mail thông báo về việc tạm dừng dịch vụ.
3. Ngoài tình trạng nêu trên, bên B có quyền dùng thư điện tử thông báo đến bên A về tình trạng dừng cung cấp một phần dịch vụ hoặc toàn bộ dịch vụ.
4. Bên A đồng ý sau khi đăng ký trong vòng một tháng đầu hoặc liên tục 6 tháng không sử dụng tài khoản (bao gồm đăng nhập game, đăng nhập trang chủ, nạp thẻ), thì tài khoản này sẽ không được bảo lưu trong hệ thống.
Điều 13 Thông Tin Dữ Liệu
Tất cả dữ liệu của game đều thuộc sở hữu của bên B, bên B có quyền lưu trữ thông tin của bên A và sử dụng thông tin dữ liệu của bên A.
Điều 14 Vật Phẩm Trong Game
Các vật phẩm trong game như vàng, ngân lượng, đạo cụ, trang bị, đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của bên B. bên A sở hữu và sử dụng theo quản lý của bên B. bên A đồng ý nạp thẻ, mua vật phẩm sau đó không được quyền hoàn trả lại tiền với bất kỳ lý do nào cả.
Bên A không được quyền giao dịch với người khác về vật phẩm trong game như vàng, ngân lượng, đạo cụ, trang bị nếu chưa được sự đồng ý của bên B. Nếu không tuân thủ quy định và xảy ra vấn đề tranh chấp, bên B sẽ không chịu trách nhiệm.
Điều 15 Xóa Nhân Vật
Ở những trường hợp dưới đây, bên B có quyền xóa nhân vật cùng với dữ liệu nhân vật của bên A:
1. Bên A sử dụng tên nhân vật không đạt yêu cầu của game, và thông tin nhân vật đều là khởi điểm hoặc thời gian online là 0 , liên tục 30 ngày không đăng nhập vào game.
2. Bên A tự xóa nhân vật.
3. Ngoài những điều nói trên, mỗi game bên B cung cấp đều có quy định riêng về việc xóa nhân vật và sẽ nêu rõ ở điều khoản dịch vụ riêng game đó hoặc trang chủ của game đó.
Điều 16 Thay Đổi Và Tạm Dừng Hoặc Dừng Dịch Vụ
Khi xảy ra tình trạng dưới đây, bên B có quyền dừng dịch vụ hoặc thay đổi dịch vụ.
1. Bên B sẽ tiến hành bảo trì, kiểm tra, cập nhật các hệ thống thiết bị hoặc phần mềm, và thông báo với người chơi trước 3 ngày trên trang chủ của game, thông báo khi đăng nhập game, thông báo trong game về lịch bảo trì.
2. Server xảy ra lỗi, không thể hoạt động trở lại bình thường.
3. Lý do interner ảnh hưởng trở ngại đến quá trình kết nối từ người chơi đến Server game.
4. Thiên tai và các yếu tố bất khả kháng.
5. Trong trường hợp khẩn cấp cần bảo vệ tính mạng của người chơi.
6. Khi xảy ra vấn đề lỗi phần mềm hoặc phần cứng.
Đối với điều 2 đến 6 nói ở trên khi xảy ra vấn đề gây ảnh hưởng đến thiệt hại về vật phẩm trong game của bên A, bên A có quyền đưa ra yêu cầu đối vớI bên B, bên B sẽ dựa vào thiệt hại của bên A và quyết định bồi thường.
Điều 17 Thay Đổi Thông Tin Và Thay Đổi Của Game
Bên B sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ cho bên A, nhưng không đảm bảo khả năng dịch vụ bị dừng, và cũng không đảm bảo về sự thay đổi của game. Nếu bên B dừng hoặc thay đổi dịch vụ, bên B sẽ thông báo trước đến bên A thông qua trang chủ, hoặc thông báo qua mail, và sẽ cố gắng sử tìm dụng vụ tốt hơn để thay thế cho bên B cung cấp cho bên A. Với trường hợp như vậy, bên B sẽ phải dùng thông tin dữ liệu (tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân) của bên A cung cấp cho bên thay thế, hoặc cũng có thể xóa đi dữ liệu hiện có để bắt đầu lại trò chơi.
Nếu bên A không đồng ý sự sắp xếp của bên B, cần phản hồi lại bằng thư từ trong vòng 15 ngày sau thông báo thay đổi.
Điều 18 Chính Sách Thu Phí
Bên B có quyền quyết định phương thức thu phí dựa vào dịch vụ của mình, bên B có thể dựa vào các dịch vụ các nhau và quyết định các loại phí khác nhau, và có thể dựa vào từng giao đoạn dịch vụ mà quyết định loại phí.. Ngoài ra, bên B có thể thay đổi chính sách thu phí tại bất kỳ thời điểm nào. Bên B cần nêu rõ các thông tin thu phí và chính sách thu phí ở trang chủ. Nếu có thay đổi về thu phí, bên B cần chuẩn bị và thông báo trên trang chủ trước
thời gian điều chỉnh là 30 ngày. Đối với dịch vụ thu phí của bên B, bên A sẽ đăng ký dựa vào chính sách của bên B đưa ra . Nếu bên A không thực hiện theo chính sách thu phí, bên B có quyền dừng ngay dịch vụ cung cấp cho bên A.
Điều 19 Thông Tin Công Khai
Bên B có quyền thông báo cung cấp thông tin về game trên trang chủ và cập nhật thông tin định kỳ.
Điều 20 Game Cập Nhật Thay Đổi
Để tạo tính phong phú cho game, bộ phận vận hành sẽ không ngừng cập nhật nội dung mới. Sauk hi game cập nhật, bên A đồng ý với tất cả nội dung của game.
Điều 21 Trách Nhiệm Hạn Chế
Đối với dịch vụ , bên B sẽ đảm bảo những trách nhiệm như sau, trách nhiệm hạn chế này sẽ bao gồm bất cứ các dữ liệu, gói cài, các trách nhiệm đã nêu hoặc chưa rõ ràng (nếu có). Bên B sẽ dựa vào “ tình trạng hiện tại (có thể bao gồm lỗi)” cung cấp sản phẩm, phần mềm, chương trình lập trình hoặc các tất cả dịch vụ, và có trách nhiệm:
(1) Dịch vụ bên B cung cấp đã là phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của bên B;
(2) Dịch vụ bên B cung cấp đã là đúng với cam kết của B đưa ra;
Bên B sẽ xử lý những vấn đề nếu xảy ra lỗi trong quá trình cung cấp ở phạm vi có thể và phù hợp. Bên B sẽ không đảm bảo bất cứ trách nhiệm nào về pháp luật, bất kể đã nói rõ hoặc chưa rõ, bên B sẽ không đảm bảo và chịu trách nhiệm bao gồm và không giới hạn về tính chất buôn bán sử dụng, tính tin cậy, tính hoàn chỉnh, không có lỗi và không nhiễm virus. Ngoài ra bên B không đảm bảo sẽ hoàn toàn làm hài lòng cho bên A
Bên B sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi bên A sử dụng dịch vụ mà xảy ra vấn đề ngoài ý muốn (bao gồm tổn hại đến bản thân, lộ thông tin, và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bản thân mà chưa được nêu, bồi thường mất mát tiền bạc hoặc vật chất)
Điều 22 Quản Lý Game
1. Di dời thông tin dữ liệu: khi game tiến hành gộp dữ liệu server, bên B có quyền sử dụng dữ liệu người chơi di dờ đến server khác của bên B
2. Bên B sẽ quy định cách quản lý game hợp lý và công bằng, bên A tuân thủ quy định quản lý của bên B. Quy định thay đổi sẽ tuân theo điều khoản 30 thực hiện.
3. Bên A tuân thủ điều khoản sử dụng dịch vụ
(1) Nghiêm cấm sửa đổi, giải mã hoặc có bất cứ hành vi ảnh hưởng đến hệ thống hoạt động của game hoặc dữ liệu trang chủ của game;
(2) Nghiêm cấm bất cứ hành vi tác động xấu đến hệ thống Server, hoặc bất cứ hành vi phá hoại đến dịch vụ;
(3) Nghiêm cấm lợi dụng lỗi Bug hoặc phần mềm thứ 3 can thiệp để thực hiện hành vi can thiệp đến hệ thống vật phẩm, kinh nghiệm, cấp bậc nhân vật trong game, gây ra mất công bằng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của Server;
(4) Nghiêm cấm trao đổi truyền tải bất kỳ Bug của game, nếu phát hiện vui lòng báo ngay đến bên B;
(5) Nghiêm cấm sử dụng tên nhân vật có chứa nội dung bêu rếu, dâm tục, tục tĩu, phản động, ảnh hưởng xấu đến hình tượng của game, tên giống GM gây hiểu lầm ngộ nhận, không đúng với thuần phong mỹ tục của xã hội;
(6) Nghiêm cấm Spam, hoặc các hành vi ảnh hướng đến hoạt động bình thường của game;
(7) Bất cứ các hành vi vi phạm quy định trên, GM có quyền tiến hành cảnh cáo, cưỡng chế thoát game, cấm tài khoản, đổi tên, xóa bỏ nhân vật, nếu nghiêm trọng hơn bên B có quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật, nếu trái với quy định gây ra bất kỳ hậu quả bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm;
(8) Ngoài các quy định có nhắc đến trong điều khoản, nếu có bằng chứng chứng tỏ bên A đã vi phạm quy định quản lý, bên B sẽ thông báo đến bên A qua trang chủ, trong game, hoặc thư trong game. Sau khi thông báo từ bên B phát ra cho dù bên A tuân theo hoặc không tuân theo thì bên B vẫn có quyền hạn chế quyền tham gia game của bên A;
(9) Bên B có quyền dừng quyền tham gia game của bên A theo quy định quản lý;
(10) Ngoài điều khoản thứ 25 quyền dừng sử dụng ra, bên B xử lý bên A theo quy định quản lý nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi của bên A
4. Nói rõ hơn về GM
(1) GM tức là Game Master, là người quản lý trong game;
(2) GM sẽ không can thiệp vào game và làm mất trật tự hoạt động của game, sẽ không bao giờ lấy thông tin người chơi, và không có trách nhiệm giải quyết tranh chấp của người chơi với nhau;
(3) Bên A cần tôn trọng GM, nếu có ý kiến hãy liên hệ với CSKH.
5. Vật phẩm trong game
(1) Bên A không được giao dịch với nhau về các vật phẩm trong game nếu chưa có sự xác nhận cho phép của bên B, nếu xảy ra tranh chấp mất mát bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm;
(2) Xin đề cao cảnh giác các hành vi lừa đảo, nếu vì sự sơ xuất bản thân mà gây ra mất mát về tài khoản, vật phẩm trong game, thẻ cào hoặc bất cứ mọi thứ, bên B sẽ xem xét hỗ trợ, nhưng không đảm bảo sẽ thỏa mãn hoàn toàn cho bên A, và cũng không có trách nhiệm bồi thường cho bên A;
(3) Ngoài vấn đề Server bị lỗi mất mạng diện rộng ra, vấn đề liện quan đến khu vực, thao tác cá nhân gây ra hậu quả mất nhân vật, hoặc bị xóa, rollback dữ liệu hoặc mất vật phẩm trong game, bên B sẽ không chịu trách nhiệm.
6. Vấn đối giữa người chơi với nhau
(1) Game sẽ có nhưng khu vực riêng biệt dành cho người chơi đối kháng với nhau. Đồng ý điều khoản tưc đồng ý với kế của game, người chơi cần phải thận trọng chọn lựa.
7. Quy Tắc Hỗ Trợ BUG Game
(1) Bên B khích lệ người chơi thông báo đến chúng tôi khi người chơi phát hiện lỗi, khi xác nhận bên A sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của lỗi) tất cả các hành vi lợi dụng lỗi game để trục lợi bản thân hoặc gây ảnh hưởng đến game sẽ bị xử lý nghiêm, nếu bị phát hiện bên B sẽ ngưng phục vụ Server đối với bên A. Nếu trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Game, bên B có quyền khôi phục dữ liệu hoặc ngừng hoạt động Server.
(2) bên B sẽ dựa vào điều khoản dịch vụ này và cung cấp dịch vụ đến bên A, và hỗ trợ cung cấp công nghệ với tiêu chuẩn phù hợp hiện tại .
(3) Khi hệ thống hoặc dữ liệu bị hư tổn, hoặc gặp lỗi, bên B sẽ cố gắng xử lý vấn đề nhằm hy vọng sẽ xử lý lỗi hoàn tất.
(4) Bên B nếu vi phạm điều 2 điều khoản phía trên mà bên A không liên quan đến và bị ảnh hưởng, bên B sẽ bồi thường dựa vào tình hình , nếu bên B chứng minh được bản thân cũng không phải là sai, thì sẽ miễn giảm trách nhiệm.
(5) Nếu vì lỗi bên B mà gây ảnh hưởng đến bên A, bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nếu bên B chứng minh được bản thân cũng không phải là sai, thì sẽ miễn giảm trách nhiệm.
Điều 23 Trách Nhiệm Khi Xảy Ra Lỗi
1. Bên B sẽ dựa vào điều khoản cung cấp dịch vụ phù hợp với công nghệ hiện đến bên A.
2. Khi hệ thống hoặc dữ liệu bị hư tổn, hoặc gặp lỗi, bên B sẽ cố gắng xử lý vấn đề nhằm hy vọng sẽ xử lý lỗi hoàn tất.
3. Bên B nếu vi phạm điều 2 điều khoản phía trên mà bên A không liên quan đến và bị ảnh hưởng, bên B sẽ bồi thường dựa vào tình hình , nếu bên B chứng minh được bản thân cũng không phải là sai, thì sẽ miễn giảm trách nhiệm.
4. Nếu vì lỗi bên B mà gây ảnh hưởng đến bên A, bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nếu bên B chứng minh được bản thân cũng không phải là sai, thì sẽ miễn giảm trách nhiệm.
5. Nếu do cá nhân bên A gây ra dẫn đến hậu quả. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và không được yêu cầu bên B bồi thường dưới mọi hình thức.
Điều 24 Bồi Thường Thiệt Hại
Nếu bên A vi phạm các điều khoản của dịch vụ hoặc pháp luật gây ảnh hưởng đến cac bên như bên B, cha mẹ, công ty chi nhánh, công ty, cơ quan tổ chức, người bị hại, người đại diện, bên A cần chịu trách nhiệm về bồi thường và trách nhiệm về pháp luật hoàn toàn.
Điều 25 Công Ty Có Quyền Dừng Dịch Vụ
Bên B có quyền thông báo đến bên A khi dừng dịch vụ mọi lúc.
Bên A xác nhận đồng ý điều khoản và tuân thủ theo quy định pháp luật, bên A nếu có vi phạm bất kỳ các điều dưới đây, bên B sẽ có quyền dừng dịch vụ và sẽ thông báo đến cho bên A biết thông qua thư từ, hoặc mail, hoặc là tạm dừng, dừng hoặc xóa tài khoản của A và các thông tin dữ liệu, cũng như hủy bỏ tư cách hội viên của bên A:
1. Lợi dụng bất kỳ hệ thống hoặc công cụ gây ảnh hưởng, tấn công hệ thống của bên B gây nên tổn hại
2. Lợi dụng phần mềm thứ ba, code virus, lỗ hỏng hệ thống game hoặc bất kỳ hành vi gây ra mất công bằng trong game.
3. Các hành vi được cho là vi phạm pháp luật.
4. Các hành vi gây thiệt hại đến bên B.
Khi bên B xác nhận sai về các vấn đề phía trên xảy ra hoặc không có bằng chứng chỉ ra rõ, bên B sẽ bồi thường thiệt hại cho bên A.
Trong quá trình cung cấp dịch vu cho A, bên B sẽ không có lịch trình nhất định khi bảo trì Server game hoặc trang chủ, khi bảo trì có thể xảy ra tình trạng mất kết nối, hoặc mất kết nối sẽ không được thông báo trước.
Đối với trường hợp có kẻ xâm nhập vào hệ thống bên B nhằm phá hoại, thay đổi dữ liệu gây ra hậu quả dịch vụ bị tạm dừng hoặc mất kết nối, bên B ngoài trách nhiệm cố gắng xử lý khôi phục hoạt đồng ở phạm vi có thể, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Điều 26 Quảng Cáo
Bên B có quyền có quyền bán quảng cáo hoặc các chương trình giới thiệu trong game hoặc phần mềm.
Điều 27 Kết Nối Với Đối Tác Thứ Ba
Bên A trong quá trình khi sử dụng dịch vụ có thể sẽ gặp phải trường hợp liên kết với đối tác thứ ba. Đối tác thứ ba không thuộc quyền quản lý của bên B, và bên B sẽ không chịu tất cả trách nhiệm về phía đối tác thứ ba như trang chủ, liên kết, thông tin cập nhật. Bên B cung cấp liên kết với đối tác thứ ba nhưng không đồng nghĩa bên B công nhận hoàn toàn về liên kết của phía thứ ba., bên A cần kiểm tra, đánh giá rủi rỏ để quyết định sử dụng liên kết phía thứ ba, khi bên A đồng ý liên kết với phía phía thứ ba đồng nghĩa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình.
Điều 29 Hiệu Lực Điều Khoản Cá Biệt
Một hoặc tất cả các điều khoản của dịch vụ bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác.
Điều 30 Quyền Sửa Đổi Và Giải Thích
Bên B nhằm đảm bảo xu hướng thay đổi của khách hàng và thị trường. Bên B có quyền thay đổi, thêm mới, xóa bỏ điều khoản dịch vụ, khi thay đổi bên B sẽ thông báo trước đến bên A về thay đổl, thêm mới, xóa bỏ điều khoản. Nếu bên A tiếp tục sử dụng đồng nghĩa với việc đồng ý và chấp nhận với thay đổi, thêm mới, xóa bỏ điều khoản dịch vụ. và không được quyền yêu cầu bất kỳ bồi thường.
Điều 31 Bổ Sung
Điều Khoản của dịch vụ nếu chưa ghi nhận các điều khoản của cơ quan chủ quản thì xem như đã ghi nhận. Điều Khoản mà cơ quan chủ quản không cho phép ghi nhận thì xem như không ghi nhận.